Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2007

31-12-2007


 

Selskab

 

Dato

 

Beskrivelse

 

Link

 Arkitekternes Pensionskasse  21.02.2007  Parametre til markedsværdiopgørelse  pdf
   05.12.2007  Opkrævning af etablerings- og løbende omkostninger  pdf
   05.12.2007  Bonussatser 2007 og 2008  pdf
 Bankpension Pensionskasse  30.03.2007  Endeligt satsbilag for 2006  pdf
   25.09.2007  Indførelse af mulighed for kapitalpension og ratepension  pdf
   12.12.2007  Satsbilag 2008  pdf
 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse  13.02.2007  Ændret administrationsbonus for 2007 for kapital- og rate-
 pension
 pdf
   26.02.2007  Ændrede principper for egenkapitalforrentning  pdf
   16.03.2007  Ændret bonusregulativ  pdf
   29.10.2007  Gebyr ved udtrædelse i 2008  pdf
   19.11.2007  Forsikringsklasse III ydelser  pdf
   10.12.2007  Opkrævning af etablerings - og løbende omkostninger  pdf
   21.12.2007  Ændret bonusregulativ  pdf
   21.12.2007  Ændret omkostninger ved overførsler udenfor jobskiftaftalen  pdf
   21.12.2007  Bonusparametre for 2008  pdf
   21.12.2007  Bonussatser for 2008  pdf
   21.12.2007  Markedsparametre  pdf
 Farmakonomer Pensionskasse  03.12.2007  Satser for 2008  pdf
   03.12.2007  Opkrævning af etablerings- og løbende omkostninger  pdf
   03.12.2007  Foreløbige bonussatser samt diverse satser 2008  pdf
 Finanssektorens Pensionskasse  20.03.2007  Realiseret risikoforrentning for 2006  pdf
   11.06.2007  Investeringsbetingelser og omkostningssatser for unitlink  pdf
   10.12.2007  Egenkapitalens forrentning  pdf
   10.12.2007  Betaling af visse omkostninger   pdf
   20.12.2007  Satser for 2008  pdf
 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse  05.07.2007  Genforsikringsforhold  pdf
   12.12.2007  Betaling af visse omkostning   pdf
 Lægernes Pensionskasse  17.04.2007  Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen i 2006  pdf
   30.11.2007  Genforsikringsforhold  pdf
   30.11.2007  Afskaffelse af helbredserklæring  pdf
   13.12.2007  Betaling for visse omkostninger  pdf
   20.12.2007  Satser 2008  pdf
   28.12.2007  Ændrede forsikringsbetingelser, summer og præmier for kritisk sygdom  pdf
   28.12.2007  Risikoforrentning 2008  pdf
 MP Pension  23.03.2007  Ugaranteret pensionisttillæg for 1.  halvår 2007  pdf
   15.06.2007  IBNR og erstatningshensættelsen  pdf
   10.12.2007  Opkrævning af etablerings- 
 og løbende omkostninger 
 pdf 
   21.12.2007  Teknisk grundlag del 1  pdf
   21.12.2007  Teknisk grundlag del 2  pdf
   21.12.2007  Teknisk grundlag del 3  pdf
   21.12.2007  Risikoforrentning og bonussatser for 2008  pdf
   21.12.2007  Teknisk grundlag fra 01.01.2008  pdf

 

Selskab

 

Dato

 

Beskrivelse

 

Link

 Pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.  13.04.2007  Parametre, der i årsrapport for 2006 er anvendt til opgørelse af hensættelser på tegningsgrundlaget til dækning af de reservespring, som skyldes invaliditeter, der er indtruffet, men hvor udbetaling endnu ikke er påbegyndt  pdf
   13.04.2007  Tillæg til bonussatser for 2006  pdf
   21.12.2007  Bonussatser for 2007 samt delbonussatser for 1. juli 2008 - 30. juni 2009  pdf
 Pensionskassen for Apotekere og Pharmaceuter  03.12.2007  Bonussatser for 2008  pdf
   10.12.2007  Opkrævning af etablerings- og løbende omkostninger  pdf
 Pensionskassen for Bioanalytikere  21.02.2007  Rettelse til de markedsparametre, der blev anmeldt pr.
 21. december 2006, der indgår i opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi
 pdf
   14.05.2007  Realiseret risikoforrentning i 2006  pdf
   01.10.2007  Markedsparametre der indgår i opgørelsen af livsforsikrings-
 hensættelserne til markedsværdi
 pdf
   10.12.2007  Betaling af visse omkostninger  pdf
   20.12.2007  Regler for forrentning af egenkapital + medlemskapital     pdf
   20.12.2007  Satser + medlemskapital + markedsværdiparametre  pdf
 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger  27.03.2007  Parametre til brug for opgørelse af markedsværdigensættelser fra den 31. december 2006  pdf
   18.04.2007  Realiseret risikoforrentning for året 2006  pdf
   19.10.2007  Bonussatser for 2008 samt omkostningssatser for frivillige indbetaling for 2007  pdf
   19.10.2007  Ændring af bonusregulativet - frivillige indbetalinger, fremføring af negativ bonus samt generelle ændringer  pdf
   19.10.2007  Udvidelse af beregningsgrundlaget - frivillige indbetalinger samt ændring af genkøbsregel  pdf
   20.12.2007  Gruppedækninger, -præmier mv.  for 2008 samt reguleringssats for aktuelle løbende gruppeforsikringer  pdf
   21.12.2007  Regler for forretning af egenkapital  pdf
   28.12.2007  Udvidelse af beregningsgrundlaget  pdf
 Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter  14.05.2007  Realiseret risikoforrentning i 2006  pdf
   01.10.2007  Markedsparametre der indgår i opgørelsen af livsforsikrings-
 hensættelserne til markedsværdi
 pdf
   10.12.2007  Betaling af visse omkostninger  pdf
   20.12.2007  Satser + medlemskapital + markedsværdiparametre  pdf
   20.12.2007  Regler for forrentning af egenkapital og medlemskapital  pdf
 Pensionskassen for Håndværk og Industri (PHI pension)  26.03.2007  Ændring af dødelighed ved opgørelse af hensættelser
 til markedsværdi
 pdf
   19.12.2007  Satser 2008  pdf
   30.04.2007  Bortfald af betinget grundlag ved beregning af pensionsydelse for medlemmer optaget efter 28. februar 2000  pdf
 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger  20.02.2007  Parametre til markedsværdiopgørelse  pdf
   04.12.2007  Bonussatser 2007 og 2008  pdf
   04.12.2007  Opkrævning af etablering- og løbende omkostninger  pdf
 Pensionskassen for Jordemødre  14.05.2007  Realiseret risikoforrentning i 2006  pdf
   01.10.2007  Markedsparametre der indgår i opgørelsen af livsforsikrings-
 hensættelserne til markedsværdi
 pdf
   10.12.2007  Betaling af visse omkostninger  pdf
   20.12.2007  Regler for forrentning af egenkapital og medlemskapital  pdf
   20.12.2007  Satser + MedlemsKapital + markedsværdiparametre  pdf
 Pensionskassen for Kontorpersonale  21.02.3007  Rettelse til de markedsparametre, der blev anmeldt pr.
 21. december 2006, der indgår i opgørelsen af livsfor sikringshensættelserne til markedsværdi
 pdf
   14.05.2007  Realiseret risikoforrentning i 2006  pdf
   01.10.2007  Markedsparametre, der indgår i opgørelsen af livsfor sikringshensættelserne til markedsværdi  pdf
   10.12.2007  Betaling af visse omkostninger  pdf
   20.12.2007  Regler for forrentning af egenkapital og Medlemskapital  pdf
 Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige  21.02.2007  Rettelse til de markedsparametre, der blev anmeldt pr.
 21. december 2006, der indgår i opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi
 pdf
   14.05.2007  Realiseret risikoforrentning i 2006  pdf
   01.10.2007  Markedsparametre der indgår i opgørelsen af livsforsikrings-
 hensættelserne til markedsværdi
 pdf
   10.12.2007  Betaling af visse omkostninger  pdf
   20.12.2007  Reger for forrentning af egenkapital og medlemskapital  pdf
   20.12.2007  Satser og regulativ for medlems kapital + markedsværdiparametre  pdf
 Pensionskassen for Lægesekretærer  21.02.2007  Rettelse til de markedsparametre, der blev anmeldt pr. 21. december 2006, der indgår i opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi  pdf
   14.05.2007  Realiseret risikoforrentning i 2006  pdf
   01.10.2007  Markedsparametre, der indgår i opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi  pdf
   10.12.2007  Betaling af visse omkostninger  pdf
   20.12.2007  Regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf
   20.12.2007  Satser og regulativ for Medlemskapital + markedsværdiparametre  pdf
 Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet  26.03.2007  Ændring af dødelighed ved opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf
   30.04.2007  Bortfald af betinget grundlag ved beregning af pensionsydelse for medlemmer optaget efter 28. februar 2000  pdf
   19.12.2007  Satser 2008  pdf
 Pensionskassen for Portører  13.04.2007  Parametre, der i årsrapport 2006 er anvendt til opgørelse
 af hensættelser på tegningsgrundlaget til dækning af de
 reservespring, som skyldes invaliditeter, der er indtruffet, men hvor udbetaling endnu ikke er påbegyndt
 pdf
   13.04.2007  Tillæg til bonussatser for 2006  pdf
   21.12.2007  Bonussatser for 1997 samt delbonussatser for 1. juli 2008 - 30. juni 2009  pdf
 Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger  14.05.2007  Realiseret risikoforrentning i 2006  pdf
   10.12.2007  Betaling af visse omkostninger  pdf
 Pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter  13.04.2007  Parametre, der i årsrapport for 2006 er anvendt til opgørelse
 af hensættelser på tegningsgrundlaget til dækning af de
 reservespring, som skyldes invaliditeter, der er indtruffet,
 men hvor udbetaling endnu ikke er påbegyndt
 pdf
   13.04.2007  Tillæg til bonussatser for 2006  pdf
   21.12.2007  Bonussatser for 1997 samt satser for 1. juli 2008 - 30. juni 2009  pdf
 Pensionskassen for Sygeplejersker  21.02.2007  Rettelse til de markedsparametre, der blev anmeldt pr.
 21. december 2006, der indgår i opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi
 pdf
   14.05.2007  Realiseret risikoforrentning i 2006  pdf
   01.10.2007  Markedsparametre der indgår i opgørelsen af livsforsikrings-
 hensættelserne til markedsværdi
 pdf
   10.12.2007  Betaling af visse omkostninger  pdf
   20.12.2007  Regler for forrentning af egenkapital og medlemskapital  pdf
   20.12.2007  Satser og regulativ for Medlemskapital + markedsværdiparametre  pdf
 Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører  19.03.2007  Ændring af satsbilag for 2006/2007  pdf
   27.03.2007  Ændring af teknisk grundlag for forsikringsklasse III  pdf
   22.05.2007  Ændring og udvidelse af teknisk grundlag for forsikringsklasse III og forsikringsklasse I  pdf
   23.10.2007  Ændring af satser for konsolidering i forsikringsklasse III  pdf
   12.12.2007  Satser 2008   pdf
 Pensionskassen for trafikfunktionærer ved  Hovedstadsområdets Trafikselskab  13.04.2007  Parametre, der i årsrapport for 2006 er anvendt til opgørelse
 af hensættelser på tegningsgrundlaget til dækning af de
 reservespring, som skyldes invaliditeter, der er indtruffet,
 men hvor udbetaling endnu ikke er påbegyndt
 pdf
   13.04.2007  Tillæg til bonussatser for 2006  pdf
   21.12.2007  Bonussatser for 2007 samt del bonussatser for 1. juli 2008 - 30. juni 2009  pdf
 Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernet  20.03.2007  Ændring af parametre til markedsværdiopgørelse  pdf
   03.12.2007  Bonussatser for 2007 og 2008  pdf
   10.12.2007  Opkrævning af etablering- og løbende omkostninger  pdf 

 

Senest opdateret 31-12-2007