Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2008

15-01-2008

 

Selskab Dato Beskrivelse Link
Brd. Dahl A/S's Pensionskasse 08.04.2008 Bonussatser fra 1. juli 2008 pdf
  08.04.2008 Beregningsgrundlaget for opgørelse af de
regnskabsmæssige pensionshensættelser
pdf
Carlsbergfondets Pensionsafviklingskasse 12.03.2008 Beregningsgrundlag ved opgørelse af pensionshensættelserne pdf
Cerestar Scandinavia's Pensionskasse 16.04.2008 Endelige bonussatser 2007 pdf
  16.04.2008 Foreløbige bonussatser 2008 pdf
  22.12.2008 Ændring af den fremtidige lønregulering i opgørelsesgrundlaget pdf
Danmarks Nationalbanks
Pensionskasse under afvikling
16.09.2008 Ajourføring af tegningsgrundlagsrente og reservegrundlagsrealrente svarende til nye
overenskomster samt udviklingen i markedsrenten
pdf
Fyns Telefons Pensionskasse 30.06.2008 Formel korrektion af ny model pdf
  30.12.2008 Hensættelse til utilregnelighedspensioneringer i 2009 pdf
J. C. Hempel's Pensionskasse 24.06.2008 Forhøjelse af den maksimale pensionsgivende gage 1.07.2008 pdf
Jydsk Telefons Pensionskasse 30.06.2008 Formel korrektion af ny model pdf
  30.12.2008 Hensættelse til utilregnelighedspensioneringer i 2009 pdf
KTAS Pensionskasse 12.12.2008 Hensættelse til fremtidig administration pdf
  30.12.2008 Hensættelse til utilregnelighedspensioneringer i 2009 pdf
Pensionsafviklingskassen for Funktionærer i A/S Dansk Shell i Danmark 28.04.2008 Pensionsforhøjelse for 2008 pdf
Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale 28.10.2008 Teknisk grundlag, grundlag for opgørelse af pensionshensættelser pdf
  19.11.2008 Helbredskrav ved optagelse pdf
  21.12.2008 Bonussatser for 2009 pdf
Pensionskassen for Shell-Funktionærer i Danmark 28.04.2008 Pensionsforhøjelse for 2008 pdf
  28.04.2008 Bonus for 2008 pdf
Rank Xerox Pensionskasse 11.01.2008 Suspension af bidrag pdf
  11.01.2008 Anmeldelse af bonusrente pdf
Unilever DK's Pensionskasse 30.01.2008 Foreløbige bonussatser 2008 pdf
  30.01.2008 Endelige satser 2007 pdf
  01.04.2008 Endelige bonussatser 2008 pdf
Vallø Stifts Afviklingskasse 01.03.2008 Beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
Xerox Pensionskasse 15.12.2008 Bonusrente for 2009 for eventuelle medlemmer pdf

 

Senest opdateret 27-01-2009