Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2007

31-12-2007

(fra 1. november 2007)

 

Selskab Dato Beskrivelse Link
J.C. Hempels Pensionskasse 06.12.2007 Forhøjelse af den maksimal pensionsgivende gage og de løbende pensioner pr. 1. januar 2008 pdf
KTAS Pensionskasse 17.12.2007 Beløb til utilregneligheds pensioneringer 2008 pdf
Pensionskassen for Arbejdernes Landsbanks Personale 30.11.2007 Teknisk grundlag, optagelses betingelser og bonussatser pdf
PK for dir. i nogle med Bikuben
fusionerede sparekasser
21.12.2007 Ændring af beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensætteler pdf
PK for fastansatte embedsmænd og funk. i Spare- og Laanekassen for Kolding By og Omegn 31-12-2007 Ændring af beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
Pensionskassen for Funktionærer ansat i Roskilde Sparekasse 21.12.2007 Ændring af beregningsgrundlaget for opgørelse af de regnskabsmæssige pensionshensættelser pdf
SAS Pilot og Navigatør PK 21.12.2007 Teknisk grundlag og grundlag for opgørelse af pensionshensættelser pdf
Unilever Danmarks PK 28.11.2007 Forretningsprocent 2007 og foreløbig bonus 2008 pdf
Xerox Pensionskasse 21.12.2007 Anmeldelse af nyt opgørelsesgrundlag pdf

 

Senest opdateret 31-12-2007