Markedsudvikling i 2022 for firmapensionskasser

18-10-2023

Firmapensionskasserne oplevede et stort fald i det samlede resultat fra 2021 til 2022.

Resultatet var på -1.774 mio. kr. mod 3.142 mio. kr. året før. Faldet kan primært henføres til et fald i investeringsafkastet fra 4.674 mio. kr. i 2021 til -8.199 mio. kr. i 2022, der kun delvist opvejes af et fald i pensionshensættelser på 6.136 mio. kr.

Læs hele markedsudviklingsartiklen for firmapensionskasserne.

 

Senest opdateret 18-10-2023