Markedsudviklingen i 2021 for skadesforsikringsselskaber

30-11-2022

Finanstilsynet gennemførte i løbet af 2021 fem inspektioner i skadesforsikringsselskaber med bredt fokus. Hovedparten af tilsynsreaktionerne blev givet indenfor ledelses- og kontrolsystemet, outsourcing og solvensopgørelserne.

De direkte tegnende skadesforsikringsselskaber leverede i 2021 et resultat før skat på 13,8 mia. kr., hvilket var 3,4 mia. kr. højere end året før. Fremgangen dækker over en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 1,1 mia. kr. og en forbedring af investeringsresultaterne på 2,9 mia. kr. Skadesforsikringsselskaberne præsterede dermed en egenkapitalforrentning før skat på 24,1 pct. mod 19,1 pct. i 2020. Inflationstendenserne begyndte at blive synlige sidst på året, men de påvirkede først og fremmest selskabernes realafkast på investeringsporteføljerne. Aktiemarkedet var igen med selskaberne, men rentestigningerne har givet kurstab på obligationsporteføljerne.

COVID-19 satte også sit præg på udviklingen i skadesforsikringsselskaberne i 2021, hvor skadefrekvenserne var lavere end normalt ligesom i 2020.

Læs hele markedsudviklingsartiklen.

Senest opdateret 30-11-2022