Markedsudviklingen i 2021 for realkreditinstitutter

11-05-2022

Realkreditinstitutternes samlede resultat før skat steg i 2021. Resultatet var på 20,9 mia. kr. mod 17,2 mia. kr. i 2020. Fremgangen i resultatet skal ses i lyset af COVID-19-krisens indvirkning på resultatet i 2020 med generelle fald i indtægtsposterne og højere nedskrivninger.

Realkreditinstitutternes udlån steg med 1,4 pct. i 2021. Udlånsvæksten blev understøttet af lave obligationsrenter og høje ejendomspriser. De lange realkreditrenter steg i 2021, hvilket øgede forskellen mellem de lange og korte renter. Det kan have fået nogle af låntagerne til at vælge variabel rente og afdragsfrihed for at opnå en lavere ydelse. Andelen af variabelt forrentede nyudlån og afdragsfrie nyudlån steg fra henholdsvis 32 pct. og 41 pct. i 2020 til 47 pct. og 51 pct. i 2021.

Året startede med kraftigt stigende boligpriser, men i sidste halvår viste boligpriserne tegn på stagnering. Boligkøbernes gennemsnitlige belåning i forhold til værdien af boligen lå stabilt, og deres gennemsnitlige gældsfaktor steg betydeligt, nemlig fra 3,3 i første kvartal 2020 til 3,9 i fjerde kvartal 2021. Andelen af boligkøbere med en gældsfaktor over 4 steg også mellem 2020 og 2021 fra 22,2 pct. til 27,5 pct. I samme periode steg boligkøbernes andel af lån med variabel rente og andel af lån med afdragsfrihed. Både boligkøbernes økonomiske situation og de lån, som de tager, trækker dermed i retning af øget risiko.

Finanstilsynet undersøgte i 2021 bevilling af lån til boligkøb. De foreløbige resultater viser, konsistent med ovenstående, at flere institutter bevilgede boliglån med forhøjet risiko. Det var dog kun en mindre del af bevillingerne, der ikke overholdt mindstekravene i reglerne. 

Læs hele artiklen

Senest opdateret 11-05-2022