Markedsudviklingen i 2019 for fondsmæglere

29-10-2020

De danske fondsmæglerselskaber øgede i 2019 indtjeningen med 28 pct. i forhold til 2018. Den samlede indtjening i branchen rundede dermed for første gang 1 mia. kr.

 

De danske fondsmæglerselskaber øgede indtjeningen med 28 pct. i forhold til 2018. Den samlede indtjening i branchen rundede dermed for første gang 1 mia. kr., idet de 49 selskaber i alt opnåede et resultat efter skat på 1.047 mio. kr. Fremgangen kan primært tilskrives en stigning i nettokurtager, -gebyrer og -provisionsindtægter samt kursreguleringer på egenbeholdningen. Indtjeningsbidraget fra renter og udbytter på egenbeholdningen er minimalt, hvilket er en naturlig konsekvens af det aktuelle lavrentemiljø. Udgifterne til personale og administration steg med 9,6 pct. og udviklede sig dermed langsommere end indtægterne. Dette har også medvirket til branchens samlede stigning i egenkapital-forrentningen.

COVID-19-krisen medførte, at de finansielle markeder blev ramt af store kursfald på især aktier og kreditobligationer. Markederne har efterfølgende rettet sig. Fondsmæglerselskaberne ville kunne rammes på indtjeningen via faldende gebyrer og provisioner for de udførte investeringsservicer. Der er dog foreløbigt ikke tegn på, at fondsmæglerselskabernes forretning generelt er negativt påvirket af COVID-19. De danske fondsmæglerselskaber har i udgangspunktet vist at have et velfungerende beredskab, der muliggjorde stort set normal drift selv i den akutte krisesituation. Dette gælder processer, der er baseret på menneskelige såvel som på IT-mæssige ressourcer.

Læs artiklen (pdf)

 

Senest opdateret 29-10-2020