Markedsudvikling i 2019 for pengeinstitutter

18-05-2020

Pengeinstitutternes overskud faldt i 2019 til 25 mia. kr. mod 30 mia. kr. året før. Basisindtjeningen faldt også med 5 mia. kr. til 8,9 mia. kr. og er fortsat stærkt presset som følge af lavrentemiljøet.

Pengeinstitutternes aktuelle indtjeningssituation er påvirket af COVID-19-krisen,og nedskrivninger på udlån må forventes at stige betragteligt som følge af kunder, der får det svært under og evt. også efter krisen. Nedskrivningerne har i perioden 2015-2019 været historisk lave, men ved nedskrivninger svarende til det historiske gennemsnit for perioden 1980-2019 på 0,9 pct. af udlån og garantier ville overskuddet i 2019 i stedet være mere end halveret, og flere små institutter ville få decideret underskud. I det lys er det positivt, at sektoren samlet set er væsentligt bedre kapitaliseret end før den sidste finansielle krise i 2008-2009. Institutterne vurderes derfor bedre rustet til at kunne håndtere et økonomisk tilbageslag.

Pengeinstitutternes udlån steg med 2,2 pct. i 2019, hvilket var det samme som året før. Der er dog fortsat stor forskel på udlånsvæksten mellem institutterne og på tværs af grupper, og særligt de mindre institutter har stor vækst. Den moderate udlånsvækst de senere år, kombineret med at sektoren er velkapitaliseret og i tillæg har fået frigivet den kontracykliske kapitalbuffer, gør, at pengeinstitutterne har kapacitet til at yde kreditter til kunder i midlertidige problemer som følge af COVID-19-krisen.

Læs hele artiklen: Markedsudviklingen i 2019 for pengeinstitutter

Senest opdateret 18-05-2020