Markedsudvikling i 2019 for kreditinstitutter

18-05-2020

De danske kreditinstitutter er velkapitaliserede og har haft moderat udlånsvækst siden 2016. Dermed er der et godt udgangspunkt for at give kredit til husholdninger og virksomheder, der midlertidigt har brug for likviditet som følge af COVID-19-krisen.

De makroøkonomiske udsigter er markant forværrede med de drastiske smittebremsende foranstaltninger, som er indført i Danmark og omverdenen. Indikatorer som bilsalg og betalingstransaktioner tyder på, at økonomien aktuelt er i kraftig tilbagegang, og i de offentliggjorte scenarier for dansk økonomi fra Nationalbanken, Finansministeriet og de Økonomiske Råd indgår fald i BNP på 3 pct. eller mere i 2020. Den forværrede økonomi for husholdningerne og virksomhederne vil uundgåeligt føre til øgede nedskrivninger for kreditinstitutterne.

Finanstilsynets stresstest af kreditinstitutterne indeholder et scenarie med en meget negativ udvikling i såvel BNP som ledighed og beskæftigelse. Hårdheden af dette scenarie står mål med selv de mest pessimistiske offentliggjorte scenarier for dansk økonomi. Derfor er forventningen på skrivende tidspunkt, at den makroøkonomiske modvind ikke bliver værre end, hvad institutterne udsættes for i stresstest, og at den finansielle stabilitet i kreditinstitutsektoren derfor ikke er truet. Erfaringen tilsiger dog, at der skal tages forbehold for den usikkerhed, der ligger i stresstest.

Læs hele artiklen: Markedsudvikling i 2019 for kreditinstitutter

Senest opdateret 18-05-2020