Markedsudviklingen i 2019 for firmapensionskasser

15-12-2020

Firmapensionskasserne oplevede sidste år store stigninger i deres investeringsafkast.

Firmapensionskasserne oplevede i 2019 et fald i det samlede resultat. Resultatet var på 0,5 mia. kr. mod 0,9 mia. kr. året før. Faldet skyldes bl.a. en stigning i hensættelser på 2,0 mia. kr. 
Investeringsafkastet steg kraftigt. I 2019 var investeringsafkastet på 4,9 mia. kr. mod et relativt lavt niveau på 0,9 mia. kr. året før. Stigningen skyldtes primært en kraftig stigning i afkastet på kapitalandele og obligationer.

Markedet for firmapensionskasser er relativt koncentreret. Tre firmapensionskasser ejer 92 pct. af de samlede aktiver, mens den største firmapensionskasse alene ejer 72 pct.

Hele markedsudviklingsartiklen kan læses her

 

Senest opdateret 15-12-2020