Markedsudvikling i 2018 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

03-10-2019

Pensionsvirksomhedernes bruttopræmier, dvs. kundernes indbetalinger, steg i 2018. Stigningen var på ca. 5 pct. til 172,9 mia. kr. mod 164,5 mia. kr. i 2017. De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter var ved udgangen af 2018 på 2.563 mia. kr.

Markedsrenteprodukternes andel af både indbetalingerne og de samlede hensættelser steg igen. Indbetalingen til markedsbaserede ordninger udgjorde i alt 68,6 pct. af de samlede indbetalinger, og markedsrenteordninger tegnede sig ultimo 2018 for 43,6 pct. af de samlede pensionsmæssige hensættelser.

 

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 03-10-2019