Markedsudvikling i 2018 for firmapensionskasser

03-10-2019

Firmapensionskasserne oplevede en fremgang i det samlede resultat fra 2017 til 2018. Resultatet var på 0,9 mia. kr. mod -0,5 mia. kr. året før. Fremgangen kan bl.a. henføres til et fald i de pensionsmæssige hensættelser på 2,2 mia. kr.

Investeringsafkastet faldt. I 2018 var investeringsafkastet på 0,3 mia. kr. mod 1,8 mia. kr. året før. Faldet skyldtes primært et fald i afkastet på obligationer (3,5 pct. til 0,7 pct.), hvis andel i 2018 udgjorde 79 pct. af de samlede investeringsaktiver.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 03-10-2019