Markedsudvikling i 2018 for pengeinstitutter

14-05-2019

Den gode konjunktursituation med høj beskæftigelse og lav ledighed gav i 2018 pengeinstitutterne et år med et godt resultat og lave nedskrivninger.

Det samlede overskud blev 30 mia. kr. mod 41 mia. kr. året før. Faldet kan særligt henføres til lavere kursreguleringer (kursgevinster) og større udgifter til personale og administration. Faldet i kursgevinster kan primært henføres til fondsbeholdningen og udstedte obligationer.Pengeinstitutterne er fortsat udfordret af de lave renter, der presser basisindtjeningen, jf. figur 1. Udfordringerne med at tjene penge på kerneforretningen skaber grobund for en større risikoappetit og deraf større risikotagning i f.eks. ejendomsrelaterede eksponeringer og boligudlån i vækstområder.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 14-05-2019