Markedsudvikling i 2017 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

30-10-2018

Kundernes samlede pensionsopsparing (hensættelserne) i de danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser voksede i 2017 med 7,4 pct. til i alt ca. 2.500 mia. kr. Bruttopræmierne – kundernes indbetalinger – beløb sig til 164,5 mia. kr., hvilket var en stigning på 7,3 pct. i forhold til 2016.

Forskydningen væk fra traditionelle pensionsordninger med garanterede ydelser over mod markedsrenteprodukter, hvor kunderne selv løber investeringsrisikoen, fortsatte i 2017. Mere end to tredjedele af pensionsindbetalingerne – 67,4 pct. – gik ind på markedsrenteordninger. I alt ligger 42,7 pct. af pensionsopsparingen nu i markedsrenteordninger.

 

Læs: Markedsudvikling for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 2017

Senest opdateret 23-04-2019