Halvårsartikel 2018 for realkreditinstitutter

13-11-2018

Realkreditinstitutterne opnåede i første halvår 2018 et resultat, der generelt lå højt sammen-lignet med halvårsresultaterne de seneste 11 år. Det samlede resultat før skat var på ca. 9,5 mia. kr., jf. figur 1. Indtjeningen faldt dog i forhold til et resultat før skat på 12,4 mia. kr. i første halvår 2017. Faldet kan bl.a. henføres til et fald i kursreguleringer, der bliver negative, højere nedskrivninger på udlån og et fald i indtjeningen i dattervirksomheder1. Renset for indtjeningen i dattervirksomheder var nettoindtjeningen på niveau med halvårsresultaterne i 2015 og 2016.

Realkreditinstitutternes samlede udlån er stigende. Betragtes udlån fratrukket indekslån, udgjorde lån til ejerboliger 55,6 pct. Andelen af lån med afdrag er ligeledes stigende, og fastforrentede lån udgjorde en stor del af udlånet med afdrag. Modsat udgjorde variabelt forrentede lån størstedelen af det afdragsfrie udlån, men denne andel er aftagende2. Afdragsfrie lån samt lån med variabel rente er mere risikable for både låntager og realkreditinstitut end fastforrentede lån med afdrag. Det er derfor positivt, at denne andel overordnet er aftagende.

Kreditrisiko er som følge af balanceprincippet realkreditinstitutternes væsentligste risiko. Finanstilsynet undersøgte i første halvår 2018 realkreditinstitutternes brug af frihedsgrader i balanceprincippet og offentliggjorde på den baggrund et notat om best practice på området.

Læs hele artiklen: Halvårsartikel 2018 for realkreditinstitutter

Senest opdateret 13-11-2018