Halvårsartikel 2018 for pengeinstitutter

13-11-2018

De danske pengeinstitutter var i første halvår af 2018 fortsat påvirket af positive konjunkturer og genererede store overskud på sektorniveau. Resultaterne var dog lavere end i første halvår 2017. Overordnet har danske pengeinstitutters regnskaber siden finanskrisen været i positiv udvikling med store overskud som følge de senere år, jf. figur 1.

De danske pengeinstitutters resultater var negativt påvirket af lavrentemiljøet, der satte kerneforretningen under pres. Det er blevet vanskeligere for institutterne at tjene penge på ind- og udlånsvirksomhed, og nettorenteindtægterne faldt første halvår 2018.

Nedskrivninger var stadigvæk på et historisk lavt niveau, jf. figur 1, men der må forventes højere nedskrivninger for året på landbrugseksponeringer grundet tørken i sommeren 2018. Det kan dog ikke aflæses på halvårstallene. Kursreguleringer bidrog positivt til indtjeningen, om end i mindre grad end i samme periode 2017.

Læs hele artiklen: Halvårsartikel 2018 for pengeinstitutter

Senest opdateret 13-11-2018