Markedsudviklingen i 2017 for kreditinstitutter

01-05-2018

Finanstilsynet har udsendt en ny markedsudviklingsartikel, der for første gang viser den samlede udvikling i regnskabstallene på koncernbasis for de danske penge- og realkreditinstitutter.

Opgørelsen viser, at den samlede kreditinstitutsektor i 2017 opnåede et resultat før skat på 53,4 mia. kr., hvilket var en stigning på 15 pct. i forhold til 2016.

Den nye artikel sammenfatter de konsoliderede regnskabs- og nøgletal for både penge- og realkreditinstitutter. Opgørelsen er dermed i tråd med den europæiske standard, der ikke skelner mellem penge- og realkreditinstitutter.

Den samlede balance for de danske kreditinstitutter er på knap 6.500 mia. kr. Heraf udgør de tre største bankkoncerner Danske Bank, Nykredit og Jyske Bank tilsammen 80 pct.

Finanstilsynet vil senere, i lighed med tidligere år, udsende uddybende artikler med udviklingen for henholdsvis pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

 

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 31-05-2018