Markedsudvikling i 2017 for pengeinstitutter

06-06-2018

Pengeinstitutternes indtjening var i 2017 højere end i årene op til finanskrisen. Fremgangen var dog ikke drevet af kerneforretningen i form af nettorenter, der blev presset af de fortsat meget lave renter, men især af gebyrindtægter, kursreguleringer og historisk lave nedskrivninger på udlån. Se pengeinstitutternes regnskabstal i appendiks.

De danske pengeinstitutter er begunstigede af den aktuelle konjunktursituation og præste-rede i 2017 endnu en fremgang i regnskabsresultaterne i forhold til året før.

  • Pengeinstitutternes årsregnskaber for 2017 viste et overskud på 40 mia. før skat, hvilket svarer til en stigning på ca. 20 pct. i forhold til 2016.
  • Fremgangen var især drevet af gebyrindtægter, positive kursreguleringer og meget lave nedskrivninger på udlån.
  • Kerneforretningen er udfordret af det lave rentemiljø. Renteindtægterne faldt godt 7 pct. i forhold til året før.
  • Sammenfaldet af gode tider og lave renter afstedkom en stigende risikoappetit, og der er indikationer på opbygning af risiko, i hovedsagen med afsæt i kreditgivningen og stigende aktivpriser, f.eks. på boligmarkedet.
  • Selvom væksten i kreditgivningen fortsat samlet set var vigende, var der betydelig spredning blandt institutterne, ligesom der var betydelig vækst i visse udlånssegmen-ter, f.eks. boliglångivningen.
  • Pengeinstitutternes kapitalposition blev styrket, hvilket i hovedsagen kan henføres til et stigende kapitalgrundlag, mens risikoeksponeringerne ikke er steget tilsvarende.
  • Udbyttebetalinger og aktietilbagekøb steg. Institutternes kapitalmålsætninger bør være tilstrækkeligt robuste til at modgå uforudsete hændelser eller konjunkturtilba-geslag.
  • De danske institutter vil desuden i de kommende år møde øgede kapitalkrav som følge af international lovgivning, herunder færdiggørelsen af Basel III og kommende NEP-krav.

 

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 06-06-2018