Markedsudvikling i 2017 for fondsmæglerselskaber

22-08-2018

Fondsmæglerselskaberne kom samlet set ud af 2017 med et resultat efter skat på 813 mio. kr. hvilket svarer til en egenkapitalforrentning på 55 pct.

 

Fremgangen kan primært tilskrives en stigning i primærindtjeningen bestående af nettokurtager, -gebyrer og -provisionsindtægter på 492 mio. kr. Stigningen ses bredt på såvel aktier og obligationer, men er mest merkant på obligationer. I 2017 er rentabiliteten i fondsmægler selskaberne desuden steget og den samlede indtjening pr. omkostningskrone for alle fondsmæglerselskaber under et steg fra 1,6 i 2016 til 1,8 i 2017. Solvensprocenten for alle fondsmæglerselskaberne under ét udgjorde 24,4 pct. i 2017 og faldt dermed en smule i forhold til 2016.

Læs hele artiklen her.

 

Senest opdateret 22-08-2018