Markedsudviklingen i 2017 for investeringsfonde

22-08-2018

Formuen i de danske investeringsfonde voksede med ca. 10 pct. i 2017 og kan tilskrives både netto kapitalindstrømning og positive værdireguleringer.

Væksten var bredt funderet på aktivklasser pånær hedge- og obligationsstrategier. Fonde med passive investeringsstrategier vandt desuden markedsandele i 2017 især blandt UCITS fonde. De historisk lave kursudsving på de finansielle markeder i specielt 2017, men også de foregående år har betydet, at risikoklassificeringer af fondene i central investorinformation og væsentlig investorinformation generelt er faldet. Dette gør sig især gældende for UCITS fonde, hvor udviklingen i 2017 understøttes af nettotilgang af formue i fonde med lavere risikoklassificering i første halvår af 2017. Faldet skyldes, at risikoen på skalalen beregnes ud fra de historiske udsving, og faldet betyder derfor ikke, at investorernes fremadrettede risiko er mindre end før.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 22-08-2018