Markedsudvikling i 2016 for skadesforsikringsselskaber

02-11-2017

De danske skadesforsikringsselskaber fik et godt år i 2016 med et samlet resultat på 10,8 mia. kr., en stigning på 47 pct. i forhold til året før. Fremgangen var drevet af lavere erstatningsudgifter og højere afkast af investeringerne, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.

Fremgangen skyldes primært, at selskabernes investeringsafkast steg med 149 pct. til 3,7 mia. kr., og at udgifterne til erstatninger faldt med 1,4 mia. kr. i forhold til 2015.

 

På trods af det i øvrigt gode år, var der en række overvejende mindre forsikringsselskaber, der havde underskud på den almindelige forsikringsdrift – det såkaldt forsikringstekniske resultat. En del af selskaberne har dog alligevel fået et positivt regnskabsresultat i kraft af deres investeringsaktiviteter.

 

Det negative forsikringstekniske resultat gør imidlertid selskaberne sårbare overfor udsving på de finansielle markeder.

 

Hent markedsudvikling i 2016 for skadesforsikringsselskaber.

 

Senest opdateret 02-11-2017