Markedsudvikling 2016 for kollektive investeringer

08-06-2017

Kollektive investeringer er blevet danskernes foretrukne investeringsprodukt til opsparing. Formuen placeret i traditionelle kollektive investeringer i danske fonde er stigende, og ved udgangen af 2016 udgjorde den næsten 2.050 mia. kr. Derudover havde andre alternative investeringsfonde ca. 86 mia. kr. under forvaltning.

Kollektive investeringer dækker over investeringsforeninger (UCITS) og alternative investeringsfonde (AIF). UCITS henvender sig især til detailinvestorer og har kun mulighed for at investere direkte i traditionelle værdipapirer (aktier og obligationer) uden brug af gearing og derivater. AIF’erne udgøres af kapitalforeninger, der også investerer i traditionelle værdipapirer, samt andre alternative investeringsfonde, såsom private equity-fonde og ejendomsfonde. AIF’erne er mindre stramt reguleret end UCITS hvad angår investeringsmulighederne, og de er primært henvendt til professionelle investorer.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 08-06-2017