Markedsudviklingen for pengeinstitutter i 2016

07-07-2017

Pengeinstitutternes regnskaber for 2016 indikerer, at dansk økonomi generelt har lagt krisen bag sig. Pengeinstitutterne har styrket indtjeningen væsentligt i de senere år, og alene i 2016 steg overskuddet med mere end 40 pct., fremgår det af ny analyse fra Finanstilsynet.

Analysen viser, at der er en klar tendens til, at mange pengeinstitutter øger udlånsvæksten. Hvor det i 2015 var almindeligt med en udlånsvækst på nul, steg den typiske vækstrate i 2016 til seks pct.

Finanstilsynet konstaterer i analysen, at høj udlånsvækst på bekostning af kreditkvalitet var et af flere kendetegn, der karakteriserede de institutter, der kom i problemer under den seneste finansielle krise. Derfor bør institutternes risikotagning være mere afbalanceret i de kommende år, og de bør også i de gode år lægge til side, så de er bedre økonomisk polstret, når den næste krise rammer, skriver Finanstilsynet.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 07-07-2017