Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2016

11-11-2016

Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber

  • Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt fra 9,1 mia. kr. i 1. halvår 2015 til 7,8 mia. kr. i 1. halvår 2016. Korrigeret for resultatet af kapitalandele er resultatet dog stort set uændret på 7,2 mia. kr. Kerneindtjeningen er lavere pga. færre nettorenteindtægter og større omkostninger. Det svagere resultat opvejes dog i et vist omfang af de historisk lave nedskrivninger.

  • Nettorenteindtægterne faldt fra 11,8 mia. kr. til 11,3 mia. kr., et fald på 4,3 pct. Fondsindtægterne var påvirket af de lave renter, imens bidragsindtægterne lå på uændret niveau.

  • Nedskrivninger på udlån faldt fra 1,1 mia. kr. til 0,4 mia. kr., et fald på 63 pct. Det er det laveste niveau siden 1. halvår 2008.

  • Udlånet steg fra 2.627 mia. kr. til 2.705 mia. kr., en stigning på 3 pct.

  • Realkreditinstitutternes solvensprocent er steget fra 21,2 pct. i 1. halvår 2015 til 23,1 pct. i 1. halvår 2016, mens den egentlige kernekapitalprocent er steget fra 19,9 pct. til 20,9 pct. Denne udvikling skyldes både lavere risikovægtede aktiver som følge af stigende boligpriser og bedre kapitalisering.

 

Læs hele artiklen 

 

Senest opdateret 11-11-2016