Markedsudviklingen for pengeinstitutter 2015

20-05-2016

Pengeinstitutternes regnskaber viste samlet set fremgang i 2015, godt hjulpet af lave nedskrivninger. Basisindtjeningen er dog under pres fra det lave renteniveau. Finanstilsynet opfordrer institutterne til at være forsigtige med udbyttebetaling og aktietilbagekøb.

Pengeinstitutterne bliver fortsat bedre kapitaliserede, og sektoren er overordnet robust, fastslår Finanstilsynet i sin årlige analyse af pengeinstitutternes regnskaber, der netop er udkommet for 2015. De forbedrede resultater og den begrænsede vækst i udlånet har fået flere pengeinstitutter til igen at udbetale udbytte. 

”Historien viser, at det kan være dyrt at rejse kapital i dårlige tider. Pengeinstitutterne bør derfor benytte de gode år til at konsolidere sig, og de bør være forsigtige med at betale udbytte eller foretage aktietilbagekøb,” siger Finanstilsynets direktør Jesper Berg. 

Pengeinstitutternes overskud før skat blev samlet set på 28,5 mia. kr. i 2015. Nedskrivningerne blev mere end halveret i forhold til 2014 og blev opgjort til 5,6 mia. kr.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 20-05-2016