Markedsudviklingen i 2015 for realkreditinstitutter

30-06-2016

I 2015 opnåede realkreditinstitutterne en betydelig resultatforbedring. Resultatet steg fra 8,7 mia. kr. i 2014 til 14,6 mia. kr. i 2015. Forbedringen kan især henføres til øgede nettorenteindtægter, lavere nedskrivninger samt et forbedret resultat af kapitalandele

De øgede nettorenteindtægter kan henføres til en stigning i realkreditinstitutternes bidrags- og fondsindtægter. Stigningen i bidragssatserne skal ses i lyset af, at der siden 2008 er tilkommet flere krav til den finansielle sektor, som giver anledning til højere kapitalomkostninger. Herudover afspejler stigningerne også realkreditbranchens tiltag for at give kunderne incitament til at vælge lånetyper med længere funding.  

 

Realkreditinstitutternes nedskrivninger på udlån er faldet i 2015. Nedskrivningerne er dermed ved at være tilbage i samme lave niveau som før 2008. Realkreditinstitutternes årlige nedskrivningsprocent (nedskrivninger i procent af udlån) var i 2015 på 0,07 pct.

 

Realkreditudlånet har været stigende i alle årene under og efter finanskrisen, om end stigningen i udlån de seneste år har været ret begrænset. Realkreditinstitutternes samlede udlån er i 2015 steget med 0,6 pct.

Læs hele artiklen her.

Senest opdateret 30-06-2016