Markedsudviklingen i 2015 for kollektive investeringer

04-08-2016

Kollektive investeringer dækker over både investeringsforeninger og alternative investeringsfonde. Alternative investeringsfonde er til forskel fra investeringsforeninger ikke underlagt direkte tilsyn, men derimod indirekte via tilsyn med forvalteren.

Generelt havde investeringsforeningerne i 2015 et år med positive afkast på de danske og udenlandske aktiemarkeder, mens obligationsmarkederne som helhed oplevede et tilbageslag og bidrog negativt til afkastet. Det generelt lave niveau for afkastet skal ses i lyset af det aktuelle lave renteniveau, lav vækst og inflation i Europa, hvor det er vanskeligt at opnå et afkast på traditionelle aktiver, herunder særligt obligationer.

 

Samlet set havde investeringsforeningerne et resultat på 34,4 mia. kr. efter administrationsomkostninger og skat i 2015, og deres samlede formue udgjorde godt 805,6 mia. kr. ved årets udgang.

 

Læs hele rapporten her.

Senest opdateret 04-08-2016