Markedsudviklingen i 2013 for Skadeforsikringsselskaber

20-10-2014

Hovedkonklusioner for skadeforsikringsselskaber 2013.

Hovedtal 2013

Årets resultat før skat faldt i 2013 med knap 2 mia. kr. for branchen under ét til i alt 8,2 mia. Dette kan henføres til et fald i præmieindtægter såvel som et fald i investeringsafkast i forhold til 2012.

Det forsikringstekniske resultat er faldet for branchen som helhed, hvilket primært skyldes et fald i præmieindtægter i forhold til 2012. Markedsandelen af virksomheder med negativ forsikringsteknisk drift er steget i forhold til 2012. En del af dette fald kan tilskrives de to efterårsstorme Allan og Bodil, som udløste store erstatninger fra forsikringsselskaberne.

Investeringsafkastet er ligeledes faldet for branchen som helhed, og markedsandelen af selskaber med negativt investeringsafkast er steget betydeligt i forhold til 2012.

Forrentningen af egenkapitalen faldt fra 15,0 til 14,2 pct. fra 2012 til 2013. Egenkapitalforrentningen er dog fortsat et godt stykke over bundniveauet i 2011.

Selskabernes samlede solvensdækning, som udtrykker det antal gange selskabernes faktiske kapital er større end kapitalkravet, var i 2013 på 4, hvilket er en stigning på 0,2 siden 2012.

Læs hele artiklen her

Senest opdateret 20-10-2014