Markedsudviklingen i 2013 for forsikringsmæglervirksomhed

23-10-2014

Hovedkonklusioner for forsikringsmæglervirksomhed 2013.

Konklusioner

  • Forsikringsmæglernes omsætning fra forsikringsformidling udgjorde 1.211 mio. kr. i 2013 mod 1.223 mio. kr i 2012, svarende til et fald på 1 pct. 
  • Ud af den samlede omsætning ved formidling af forsikring kan 68 pct. henføres til formidling af skadesforsikring, imens de resterende 32 pct. kan henføres til livsforsikring
  • De store selskaber står for langt den største del af omsætningen. De fem største forsikringsmæglervirksomheder tegner sig således for en markedsandel på 72,1 pct. af den samlede omsætning, hvilket dog er et mindre fald i forhold til 2012.

Læs hele artiklen her

Senest opdateret 23-10-2014