Markedsudviklingen i 2013 for pengeinstitutter

26-05-2014

Pengeinstitutternes  overskud steg i 2013 med 9 mia. kr. fra 7,2 mia. kr. i 2012 til 16,2 mia. kr. i 2013. Forbedringen i overskuddet skyldes i hovedsagen et fald i nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier. Overskuddet i 2013 er det største siden 2007, og dermed også det største overskud siden finanskrisen.

Nedskrivninger på udlån faldt med 37 pct. i 2013 til i alt 17 mia. kr. mod 27,2 mia. kr. i 2012. Nedskrivningerne i 2013 var derved på det laveste niveau siden starten på finanskrisen. Forholdsmæssigt er nedskrivningerne nu under gennemsnittet for de seneste 25 år. Nedskrivningerne udgjorde for sektoren samlet set 0,8 pct. af udlån og garantier i 2013, hvor det årlige gennemsnit i de sidste 25 år er knap 1,0 pct.

Pengeinstitutternes nettorenteindtægter fortsætter med at falde. Forklaringen er især det fortsat faldende udlån. Korrigeret for repo-udlån faldt pengeinstitutternes samlede udlån med 126 mia. kr. i 2013 fra 1.478 mia. kr. til 1.352 mia. kr. i 2014.  Basisindtjeningen  blev samlet set forbedret fra 22,0 mia. kr. i 2012 til 23,1 mia. kr. i 2013. Det skyldes både stigende nettogebyrindtægter mv. og omkostningsreduktioner. Der er imidlertid stor spredning mellem institutterne.

Læs hele artiklen her

Læs engelsk udgave af artiklen her

Senest opdateret 08-07-2014