Markedsudviklingen i 2013 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

04-06-2014

Livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser (herefter selskaber) opnåede et samlet resultat efter skat på 4,3 mia. kr. i 2013 mod et resultat på 12,6 mia. kr. i 2012. Faldet kan henføres til investeringsafkastet, der faldt fra 194 mia. i 2012 til 75 mia. i 2013. Sammenlignet med de seneste fem år ligger afkastet i 2013 på sit laveste. Det lave afkast skyldes især obligationer, der samlet set gav et afkast på -0,17 pct. i 2013.

Kapitalkrav og kapitalbuffer

Samtlige selskaber havde tilstrækkelig kapitalstyrke til at modstå Finanstilsynets røde risikoscenarie ultimo 2013.  

Sektorens kapitalbuffere, der angiver selskabernes evne til at modstå negative svingninger på de finansielle markeder, er steget. Selskabernes kapitalbuffer, i form af overdækningsgraden, steg til 12,1 pct. i 2013 mod 10,9 pct. i 2012. Kundernes kapitalbuffer, i form af bonusgrad, steg fra 5,4 pct. i 2012 til 6,6 pct. i 2013.

Læs hele artiklen her

Senest opdateret 04-06-2014