Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2002 (foreløbige tal)

24-07-2003


Download Finanstilsynets artikel om realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2002 her

Konklusioner:

  • Resultat før skat er faldet
  • Nettorente- og gebyrindtægter er steget
  • Kurstab på værdipapirbeholdninger (aktier)
  • Omkostninger til personale og adm. er steget
  • Fortsat nettoopskrivninger på værdien af udlån
  • Kernekapital- og solvensprocent er faldet samlet set

Senest opdateret 19-11-2003