Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2004

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2004.

Download hele artiklen her

Konklusioner:

  • Resultat før skat efter 1. halvår 2004 er aftaget med godt 600 mio. kr. i forhold til 1. halvår året før
  • Nettorente- og gebyrindtægter er faldet
  • Mindre kursgevinster på værdipapirbeholdninger
  • Omkostninger til personale og administration er faldet
  • Realkreditinstitutterne har netto tilbageført tab og nedskrivninger på udlån
  • Resultat af kapitalinteresser er steget
  • Kernekapital- og solvensprocent er steget på institutniveau

Senest opdateret 17-09-2004