Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2004

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2004.

Download hele artiklen her
 

Konklusioner:

•  Resultat før skat er steget beskedent for hele sektoren. Fald i gruppe 1 mod stigning i gruppe 2 og 3
•  Nettorenteindtægter er faldet samlet set. Kan henføres til et fald i gruppe 1
•  Nettogebyrindtægter er steget kraftigt for hele pengeinstitutsektoren
•  Udgiftsførte tab og hensættelser på debitorer er faldet. Dette er sket i alle grupperne 1-3
•  Udlån er steget kraftigt. Kan især henføres til udlån til husholdninger
•  Kernekapitalprocent og solvensprocent er steget for sektoren som helhed

Senest opdateret 17-09-2004