Markedsudvikling i 2008 for pengeinstitutter

24-07-2003

 

Konklusioner


Pengeinstitutterne får brug for en stærk kapitalbase i de kommende år for at være rustet til at modstå større tab og udløb af ansvarlig lånekapital. Institutterne må derfor nøje overveje behovet for statsligt kapitalindskud. Sikkerhedsnettet, som blev spændt ud under pengeinstitutterne med bankpakkens statsgaranti, har sikret institutternes funding på kortere sigt. På længere sigt - efter udfasningen af garantiordningen i 2013 - udestår en større refinansieringsrisiko.

Hovedtallene for pengeinstitutterne i 2008 var:  

 

  • Pengeinstitutterne tabte 5,5 mia. kr. før skat.
  • Store nedskrivninger på udlån - næsten 28 mia. kr., hvilket er rekordhøjt i absolutte termer. I relative termer (i pct. af udlån og garantier) var nedskrivningerne dog ikke på højde med de årlige hensættelser til tab i starten af 1990’erne. Udviklingen med store nedskrivninger på udlån fortsatte i 1. kvartal 2009.
  • Kerneindtjeningen i form af nettorente- og gebyrindtægter steg med 8,3 mia. kr. (13 pct.).
  • Udlånsvæksten aftog betydeligt i 2008, men udlånet steg for året som helhed.
  • Indlånsunderskuddet steg i 2008, så det nu nærmer sig 600 mia. kr.
  • Pengeinstitutternes modstandskraft - kapitaloverdækningen over lovkravet - udgør 3 pct. af udlån og garantier.

Se den fulde markedsudviklingsrapport her (pdf)

Senest opdateret 18-05-2009