Markedsudviklingen i 2006 for skadesforsikringsselskaber

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag, den 21. juni 2007, en artikel om markedsudviklingen i 2006 for skadesforsikringsselskaber. 

Konklusioner:

  • Stigning i årets resultat på 3,2 mia. kr. til 10,1 mia. kr.

  • Årets forsikringstekniske resultat samt investeringsafkast er det højeste i den seneste 5-års periode.

  • Fald i combined ratio til det laveste niveau de seneste fem år.

  • Egenkapitalforrentningen steg med 5,1 pct. point til 24,9 pct.

  • De fem største skadesforsikringskoncerner udgør 67 pct. af markedet, målt på bruttopræmier.

  • Selskabernes genforsikringsgrad har været faldende de seneste fem år.

  • Ultimo 2006 var der et selskab i rødt lys og ingen selskaber i gult lys.

  • Tendens til at de store koncerner præsterer bedst.

Download artiklen i pdf her (opdateret den 25. juli 2007)

Senest opdateret 25-07-2007