Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter.

Download hele artiklen her:

Konklusioner:

  • Resultat før skat er steget.
  • Netto tilbageførsel af nedskrivninger i 2005, bl.a. i lyset af nye regnskabsregler.
  • Nettorente- og gebyrindtægter er steget.
  • Den største del af gebyrindtægterne kommer fra værdipapirhandel og depoter.
  • Kraftig udlånsvækst i 2005 - i stort set alle institutter. Størst vækst i udlån til husholdninger.
  • Kernekapitalprocenten er faldet svagt i 2005 i forhold til året før, både på institut- og koncernniveau.
  • Udenlandske pengeinstitutters filialvirksomhed her i landet udgør knap 11 % af det danske bankmarked ultimo 2005, målt på samlede aktiver.
  • Filialer og datterbanker af udenlandske pengeinstitutter udgør tilsammen 35 % af det danske bankmarked, målt på samlede aktiver.

Senest opdateret 14-06-2006