Markedsudviklingen i 2005 for Fondsmæglerselskaber

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber.
 
Download hele artiklen her
 

Konklusioner:

  • Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget.
  • Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget kraftigt. Udgør en betydelig større andel af de samlede indtægter end året før.
  • Indtjeningen pr. omkostningskrone er steget, da omkostningerne er steget mindre end kerneindtjeningen.
  • Selskabernes høje nettoindtjening bevirker også at egenkapitalforrentningen er steget.
  • Branchen er også i 2005 præget af selskaber, der kommer til og selskaber, der falder fra. I 2005 er 2 nye selskaber kommet til og 4 selskaber er ophørt.
  • Koncentrationen på de 5 største selskaber er faldet fra 79 % ultimo 2004 til 70 % ultimo 2005.

 

Senest opdateret 14-06-2006