Markedsudviklingen i 2004 for fondsmæglerselskaber

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2004 for fondsmæglerselskaber.
 
Se hele artiklen her:
 
Konklusioner:

  • Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er igen steget kraftigt
  • Selskabernes "kerneindtjening" i form af kurtager, gebyrer og provisionsindtægter er steget med over 30 procent
  • Meget stor spredning i nøgletallene for de enkelte selskaber
  • Samlet set er selskabernes egenkapitalforrentning høj og steget igen
  • Fortsat høj og stigende solvensprocent for selskaberne samlet set
  • Branchen er i stor udstrækning præget af selskaber, der kommer til og selskaber der falder fra. I 2004 er 4 nye selskaber kommet til
  • Koncentrationen på de 5 største selskaber er stabil og knap 80 % - målt på nettoprovisionsindtægter mv.

 

Senest opdateret 25-08-2005