Markedsudvikling i 2004 for firmapensionskasser

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en analyseartikel om markedsudviklingen i 2004 for firmapensionskasser. 

Download hele artiklen her:

Konklusioner:

  • Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et negativt resultat efter skat på 781 mio. kr. i 2004
  • Det negative årsresultat kan henføres til selve pensionsvirksomheden, hvor firmapensionskasserne tabte i alt knap 3,2 mia. kr.
  • Det negative resultat på pensionsvirksomheden i 2004 skyldes dels en markant forøgelse af pensionshensættelserne. Dels at årets pensionsydelser er næsten dobbelt så store som årets medlemsbidrag. Mange firmapensionskasser er under afvikling og der er samlet betragtet flere passive end aktive medlemmer tilbage i firmapensionskasserne
  • På investeringsvirksomheden hentede firmapensionskasserne 2,7 mia. kr. – det bedste investeringsresultat i den seneste 5-års-periode
  • Obligationsandelen i firmapensionskassernes porteføljer er vokset de senere år og udgør 67 % ultimo 2004. Aktieandelen er omvendt faldet de senere år og udgør 15 % ultimo 2004
  • Firmapensionskassernes samlede solvensdækning er på godt 6 ultimo 2004 – dvs. at firmapensionskassernes basiskapital er mere end 6 gange større end lovgivningens kapitalkrav
  • Ultimo 2004 var 5 firmapensionskasser i rødt lys og 8 i gult lys

Senest opdateret 27-09-2005