Markedsudviklingen i 2002 for realkreditinstitutter

24-07-2003

Finanstilsynet har offentliggjort en analyseartikel om markedsudviklingen i 2002 for realkreditinstitutter.

Download hele artiklen her

Konklusioner:
  • Resultat før skat er steget, hvilket primært skyldes et stigende udlåns- og konverteringsomfang
  • Indtjeningen i relative termer (egenkapitalforrentning før skat) er faldet
  • Stor vækst i udlån, især rentetilpasningslån
  • Rentetilpasningslån udgør nu over 28 % af de udestående realkreditudlån ved udgangen af 2002
  • Realkreditinstitutternes indtjening er sårbar overfor stigende kredittab, der fortsat er på et historisk lavt niveau

Senest opdateret 20-11-2003