Markedsudvikling i 2003 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

24-07-2003

Finanstilsynet har offentliggjort en analyseartikel om markedsudviklingen i 2003 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 

 
Download hele artiklen her
 

Konklusioner

:

Et positivt årsresultat for selskaberne under ét - efter to år med negative resultater

Investeringsresultatet det bedste siden 1999 - positive investeringsresultater i næsten alle selskaber

Lille stigning i selskabernes samlede solvensdækning. Den samlede dækning er imidlertid næsten halveret i den seneste 5-års-periode

De seneste års markante fald i porteføljernes samlede aktieandel er stoppet - afløst af en lille stigning i aktieandelen

Selskaberne opnåede et væsentligt højere afkast på aktier end på øvrige aktivgrupper - de børsnoterede danske aktier gav samlet det bedste afkast

Pensionsformuen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser udgør 62 % af den samlede opsparingsbaserede pensionsformue i Danmark

De tre største livsforsikringskoncerner har en samlet markedsandel på 76 % på den markedsorienterede del af markedet for livs- og pensionsforsikring

Ultimo 2003 var ingen selskaber i rødt lys og 2 selskaber i gult lys
 

 

Senest opdateret 28-05-2004