Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør den 14. maj 2008 en artikel om markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter. 

Konklusioner

  • Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007.
  • Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger.
  • Nedskrivninger på udlån er steget, dog fortsat på et meget lavt niveau.
  • Realkreditlån med fast forrentning udgør igen størstedelen af de samlede realkreditlån.
  • Andelen af realkreditlån med afdragsfrihed stiger fortsat. 45 pct. af lån til ejerboliger er ydet med afdragsfrihed.
  • Udlånsvæksten er aftaget i 2007. Der er især aftagende vækst på husholdninger.
  • Boligpriser falder på ejerlejligheder og nær nulvækst på enfamiliehuse - gennemsnitligt på landsplan. Der er større udsving lokalt.
  • I reale termer er boligpriserne fortsat høje set over en længere periode.

Se den fulde markedsudviklingsrapport her (pdf) 

Senest opdateret 14-05-2008