Markedsudviklingen i 2007 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør en artikel om markedsudviklingen i 2007 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 

Konklusioner:

 

  • Præmieindtægter er steget ca. 9 pct. fra 2006 til 2007 og udgjorde i 2007 ca. 98 mia. kr. Udbetalingerne er i samme periode steget ca. 12 pct. og udgjorde i 2007 ca. 68 mia. kr.
  • De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter udgjorde i 2007 ca. 1.287 mia. kr. Størstedelen af de samlede hensættelser har tilknyttet en garanti på mere end 4 pct. Andelen er dog faldende.
  • Den opsparingsbaserede formue i ATP, LD, firmapensionskasser, pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser ud-gjorde ultimo 2007 ca. 2.382 mia. kr. mod 2.292 mia. kr. i 2006.
  • Det gennemsnitlige afkast før pensionsafkastskat faldt med ca. 3 pct. point –  fra ca. 4 pct. i 2006 til ca. 1 pct. i 2007.

Se den fulde markedsudviklingsrapport her (pdf)

Senest opdateret 30-06-2008