Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed i 2007

24-07-2003

Konklusioner

  • Forsikringsmæglerne præsterede samlet en netto indtjening fra forsikringsformidling i 2007 på lidt over en milliard kr. - svarende til en stigning på 8 pct. i forhold til indtjeningen i 2006, hvilket er noget stærkere vækst end tidligere.
  • I 2003 udgjorde vederlag fra kunder kun 14 pct. af de samlede vederlag og provisioner. I 2007 er denne andel steget til 53 pct. 
  • Mere end halvdelen af alle forsikringsmægler har nu størstedelen af deres indtjening som direkte vederlag fra kunder. 
  • Markedskoncentrationen i branchen er fortsat høj. I 2007 havde de fem største selskaber ca. 70 pct. af markedet. 

Se den fulde markedsudviklingsrapport her (pdf) 

Senest opdateret 10-11-2008