Markedsudviklingen i 2007 for fondsmæglerselskaber

24-07-2003

 

 

Finanstilsynet offentliggør en artikel om markedsudviklingen i 2007 for fondsmæglerselskaber.

Konklusioner:

 

  • Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget.
  • Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget, og udgør 92 pct. af de samlede indtægter.
  • Nøgletallet "Indtjeningen pr. omkostningskrone" er steget til det højeste niveau i 5 år.
  • Selskabernes egenkapitalforrentning er steget til det højeste niveau i 5 år.
  • Der er en stor spredning i selskabernes robusthed - målt som overdækning i forhold til minimumskapitalkravene - og mange selskaber har en forholdsvis høj overdækning.
  • Branchen er også i 2007 præget af selskaber, der kommer til og selskaber, der falder fra. I 2007 er 5 nye selskaber kommet til, og 5 selskaber er ophørt.
  • I 2008 har 9 nye selskaber fået Finanstilsynets tilladelse til at udøve fondsmæglervirksomhed.
  • Koncentrationen på de 5 største fondsmæglerselskaber er 82 pct.

Se den fulde markedsudviklingsrapport her (pdf) 

 

Senest opdateret 01-07-2008