Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter.


Konklusioner:


Resultat før skat er steget i 2006.


Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer.


Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave - de netto tilbageførte (indtægtsførte) nedskrivninger er steget i 2006.


Andelen af realkreditlån ydet med fast forrentning er steget - nu samlet set igen flere realkreditlån med fast forrentning end med rentetilpasning.


Realkreditlån ydet med afdragsfrihed er derimod fortsat i vækst. Næsten 40 pct. af alle lån til ejerboliger er nu ydet med afdragsfrihed.


Høj udlånsvækst i 2006 - nu er væksten især høj på erhverv.


Boligpriser er steget kraftigt i de senere år - dog mere afdæmpet i 2006 for året som helhed.
I reale termer er prisniveauet højt set over en længere periode.
Download
 artiklen her

Senest opdateret 09-05-2007