Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

24-07-2003

 

 

 

 

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber.

Konklusioner

  • Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget.
  • Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget, og udgør 88 pct. af de samlede indtægter. 
  • Selskabernes omkostninger er steget kraftigt, 30 pct. i forhold til året før. 
  • Da selskabernes omkostninger stiger mere end indtægterne bevirker det, at nøgletallet "Indtjeningen pr. omkostningskrone" falder i forhold til året før. 
  • Selskabernes egenkapitalforrentning er faldet, dog fra et højt niveau. 
  • Der er en stor spredning i selskabernes robusthed - målt som overdækning i forhold til minimumskapitalkravene - og mange selskaber har en forholdsvis høj overdækning. 
  • Branchen er også i 2006 præget af selskaber, der kommer til og selskaber, der falder fra. I 2006 er 4 nye selskaber kommet til, og 3 selskaber er ophørt. 
  • Koncentrationen på de 5 største fondsmæglerselskaber er 73 pct.

Download artiklen her

 

Senest opdateret 19-06-2007