Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser

24-07-2003

Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen i 2005 for firmapensionskasser.
 
Læs hele artiklen her:
 

Konklusioner

  • Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 – svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse. Gennem den seneste 5-års-periode har firmakasserne opnået et gennemsnitligt årligt underskud på 1,1 mia. kr.
  • Det positive årsresultat kan henføres til investeringsvirksomheden, hvor firmapensionskasserne tjente i alt ca. 4,5 mia. kr. – en stigning i forhold til 2004 på 65 pct.
  • Resultatet af pensionsvirksomheden var i 2005 et underskud på 3,7 mia. kr. Det skyldes primært en forøgelse af pensionshensættelserne på 2,7 mia. kr. Hertil kommer at årets pensionsydelser på 1,7 mia. kr. er mere end dobbelt så store som årets medlemsbidrag. Mange firmapensionskasser er under afvikling og der er samlet betragtet flere passive end aktive medlemmer tilbage i firmapensionskasserne
  • Både obligations- og aktieandelene i firmapensionskassernes porteføljer er faldet det seneste år. Ultimo 2005 udgjorde den samlede andel af obligationer og aktier ca. 75 pct. af den samlede portefølje – mod ca. 81 pct. ultimo 2004. Denne tilbagegang afspejles i en tilsvarende fremgang på ca. 6 pct. point i andelen i investeringsforeninger
  • Firmapensionskassernes samlede solvensdækning er på 4,5 ultimo 2005 – dvs. at firmapensionskassernes basiskapital er 4,5 gange større end lovgivningens kapitalkrav
  • Ultimo 2005 var 2 firmapensionskasser i rødt lys og 4 i gult lys

Senest opdateret 13-09-2006