Markedsudvikling 2006 for firmapensionskasser

24-07-2003

Fremgang i firmapensionskassernes resultat i 2006

Danmarks 39 firmapensionskasser præsterede i 2006 et samlet resultat på 2.154 kr., svarende til 28 pct. af den samlede egenkapital. Det viser en opgørelse, Finanstilsynet har foretaget på grundlag af firmapensionskassernes indberetninger.

Der er tale om en væsentlig fremgang i firmapensionskassernes resultat i forhold til 2005, hvor det samlede resultat var på 287 mio. kr. Over de sidste fem år har firmapensionskasserne i gennemsnit haft et samlet underskud på 172 mio. kr. Firmapensionskasserne tjente i 2006 tilsammen 599 mio. kr. på pensionsvirksomheden, mens investeringsvirksomheden gav et resultat på 1.706 mio. kr.

Firmapensionskassernes samlede solvensdækning var ultimo 2006 på 5,7. Det betyder, at den samlede basiskapital var 5,7 gange større end lovgivningens kapitalkrav. Baseret på de såkaldte "trafiklysindberetninger", der viser pensionskassernes kapitalstyrke til at klare henholdsvis et "gult" og et "rødt" risikoscenarie, var fire firmapensionskasser i "gult lys", mens en var i "rødt lys".

Firmapensionskasser er pensionskasser, hvor medlemskabet er knyttet til ansættelse i en specifik virksomhed. Antallet af firmapensionskasser har været faldende i mange år, fordi der kun sjældent bliver etableret nye, og fordi en række af de eksisterende overdrager deres firmaordninger til andre pensionskasser. Derudover er en række af firmapensionskasserne under afvikling og optager således ikke nye medlemmer. Firmapensionskassernes andel af den samlede pensionsformue udgjorde ved udgangen af 2006 ca. 2 procent af den samlede pensionsformue.
Finanstilsynet offentliggør i dag en artikel om markedsudviklingen for firmapensionskasser i 2006. Download artiklen i pdf her.

Senest opdateret 22-01-2008